Rechtsbijstand Safety Business

safety-business-arces

Rechtsbijstand SAFETY BUSINESS

De rechtsbijstand Safety Business zorgt met de formules First en All In voor juridische bescherming van uw beroepsactiviteiten. Ze verdedigt u bij gerechtelijke procedures en helpt u de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt.

Enkele voorbeelden waarin de RB Safety Business u kan helpen:

  • Uw uithangbord raakt beschadigd door een bus die daarna gewoon doorrijdt.
  • U krijgt te maken met waterschade in uw winkel en raakt het met uw brandverzekeraar niet eens over de voorgestelde schadeloosstelling.
  • U hebt een werknemer ontslagen. Hij start een gerechtelijke procedure tegen u en betwist de reden voor zijn ontslag.
  • U ontwikkelt websites en ondervindt grote moeilijkheden met uw internetverbinding. Uw provider reageert niet.

Met de RB Safety Business zet Arces alle middelen in om uw belangen optimaal te verdedigen.

Copyright 2016 ARCES | All Rights Reserved