De Rechtsbijstand Na Brand Artikel 1 kan u helpen bij de volgende schadegevallen:

 • Een aannemer voert werken uit bij uw buren en beschadigt daarbij per ongeluk uw huis, maar hij weigert alle schade te vergoeden.
 • Tijdens wegeniswerken richt een bulldozer schade aan aan uw tuin en de voorgevel van uw woning. De schade loopt op tot enkele duizend  euro.
 • Er komt een stuk dakgoot van uw gebouw los; een voorbijganger raakt gewond en dient een klacht in tegen u. Het Parket beslist om u strafrechtelijk te vervolgen voor onopzettelijke slagen en verwondingen.

De polis Rechtsbijstand Na Brand Artikel 1 van Arces garandeert dat u de nodige rechtsbijstand krijgt voor schadegevallen in verband met uw woning. Om voor uw schade vergoed te worden of om bijstand te krijgen in het kader van een gerechtelijke procedure, stelt Arces alles in het werk om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Rechtsbijstand Gemengd

Met de Rechtsbijstand Gemengd kunt u in één enkel contract en volgens de formule die u het beste past, uw verzekering Rechtsbijstand Na Brand Artikel 1 combineren met de andere rechtsbijstandsverzekeringen Artikel 1: de Rechtsbijstand Auto en/of de Rechtsbijstand Privéleven. Zo krijgt u het beste Pack Rechtsbijstand Arces Artikel 1 voor een aantrekkelijke prijs! 

Als u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd wilt afsluiten, raadpleeg dan de IPID-fiches van de producten die u met uw verzekering Rechtsbijstand Na Brand Artikel 1 wilt combineren.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB Na Brand – artikel 1 zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

 • vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou worden;
 • schadegevallen i.v.m.:
  • andere onroerende goederen dan deze die in bijzondere voorwaarden zijn opgenomen,
  • het huurrecht, het mede-eigendomsrecht, het milieurecht (met daarin inbegrepen de vervolgingen krachtens milieuovertredingen), het vennootschapsrecht, het belastingrecht, het huwelijksvermogensrecht, successierechten en testamenten, het sociaal recht en het arbeidsrecht,
  • borg of aval.

Er bestaan beperkingen:

 • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 25.000 €, alle taksen inbegrepen, en dit ongeacht het aantal verzekerden dat bij dit schadegeval betrokken is,
 • Wat betreft de honoraria voor de expert die werd aangesteld om u bij te staan, wordt onze financiële tegemoetkoming als volgt beperkt:
  • de schade is lager dan 12.500 € maximum 5% incl. btw
  • de schade is tussen 12.500,01 tot 50.000 € maximum 4% incl. btw
  • de schade is tussen 50.000,01 tot 124.000 € maximum 3% incl. btw
  • de schade is groter dan 124.000,01 € maximum 2% incl. btw

U heeft sowieso recht op het maximum van de lagere schijf

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be