Rechtsbijstand Mede-eigendom

Arces biedt een oplossing op maat van Verenigingen van mede-eigenaars: de Rechtsbijstand Mede-eigendom. In functie van hun noden is deze verzekering beschikbaar in twee dekkingsniveaus: de basisversie FIRST en de meer uitgebreide ALL-IN, allebei met hoge verzekerde bedragen en een eenvoudig en forfaitair tarief.

Wanneer komt de Rechtsbijstand Mede-eigendom van pas? Twee voorbeelden:

  • Een bezoeker brengt schade toe in de gemeenschappelijke inkomhal van een gebouw in mede-eigendom maar weigert deze te vergoeden. In dit geval stelt Arces alles in het werk om een schadevergoeding te vorderen bij de bezoeker of zijn verzekeraar.

  • De vereniging van mede-eigenaars sluit een contract af voor het jaarlijks onderhoud van de verwarming, maar de onderhoudsfirma komt haar verplichtingen niet na. In dat geval staat Arces de vereniging bij om tot een oplossing te komen met de onderhoudsfirma, als het niet anders kan voor de rechtbank.

Met de Rechtsbijstand Mede-eigendom zet Arces alle middelen in om de belangen van de verenigingen van mede-eigenaars optimaal te verdedigen.

Uitsluitingen en beperkingen

Op de verzekering Rechtsbijstand Mede-eigendom zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.

Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche:

  • Bij onderlinge geschillen tussen de vereniging van mede-eigenaars en een van de andere verzekerde organen kan enkel de vereniging van mede-eigenaars een beroep doen op deze polis.
  • Om van de waarborg te genieten, moet de inzet van een schadegeval (als deze waardeerbaar is in geld) minimum 250 euro bedragen (500 euro voor de waarborg invordering van de kosten).
  • Voor sommige waarborgen geldt een wachttijd alvorens de dekking is verworven.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

  • e-mail: klacht@pv.be
  • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be.