Artikel 1 is een unieke rechtbijstandsverzekering auto en de beste op de Belgische verzekeringsmarkt. Verschillende formules zijn mogelijk zodat op de uiteenlopende behoeften ingespeeld kan worden. Deze rechtbijstand auto wint sinds 2013 de Decavi-prijs voor beste Rechtsbijstand Auto op de Belgische markt.

Lees hier het persbericht van Decavi.

De Rechtsbijstand Auto Artikel 1 kan u helpen bij de volgende schadegevallen:

 • U gaat met vakantie en wil zo snel mogelijk op uw bestemming aankomen. U begaat dus op de autosnelweg een snelheidsovertreding. Het Parket beslist om u voor de Politierechtbank te dagen.
 • Tijdens het periodieke onderhoud van uw voertuig vult uw garagehouder het oliereservoir onvoldoende bij. Na enkele tientallen kilometers hebt u autopech: de motor is compleet stuk.
 • U bent onderweg naar huis als een in Hongarije verzekerde bestuurder u geen voorrang van rechts verleent. Aangezien uw voertuig niet voor materiële schade verzekerd is, moet u stappen ondernemen tegen de Hongaarse verzekeraar.

De polis Rechtsbijstand Artikel 1 van Arces garandeert dat u de nodige rechtsbijstand krijgt voor schadegevallen in verband met uw voertuig. Om voor uw schade vergoed te worden of om bijstand te krijgen in het kader van een gerechtelijke procedure, stelt Arces alles in het werk om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Rechtsbijstand Gemengd

 • Met de Rechtsbijstand Gemengd kunt u in één enkel contract en volgens de formule die u het beste past, uw verzekering Rechtsbijstand Auto Artikel 1 combineren met de andere rechtsbijstandsverzekeringen Artikel 1: de Rechtsbijstand Na Brand en/of de Rechtsbijstand Privéleven. Zo krijgt u het beste Pack Rechtsbijstand Arces Artikel1 voor een aantrekkelijke prijs! 
 • U kunt als particulier uw Rechtsbijstand Auto Artikel 1 ook combineren met de verzekeringen Rechtsbijstand Privé-leven Safety Daily Life of Safety All In Life (Plus). Ook dan geniet u van een korting op uw premie.
 • Bent u zelfstandige, dan kunt u uw Rechtsbijstand Auto Artikel 1 zelfs combineren met uw Rechtsbijstand Safety Business voor uw bedrijf.
   

Wilt u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd afsluiten? Raadpleeg dan de IPID-fiches van de producten die u met uw verzekering Rechtsbijstand Auto Artikel 1 wilt combineren.

Klassieke Formule

ARCES dekt het voertuig waarvan de nummerplaat in het contract genoteerd staat.

Gezinsformule

ARCES dekt alle voertuigen van het gezin, zonder te vragen hoeveel voertuigen dat zijn en welke nummerplaat ze hebben.

Vlootformule

ARCES dekt alle voertuigen die de verzekeringnemer in het kader van zijn beroepsactiviteit bezit.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB Auto – artikel 1 zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.

U wordt niet gedekt door Arces:

 • vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou worden;
 • schadegevallen die betrekking hebben op:
  • oorlogsfeiten, burgerlijke of politieke onrust, stakingen of lock-outs waaraan de verzekerde actief heeft deelgenomen.
  • roekeloze en duidelijk gevaarlijke daden, zoals vechtpartijen, weddenschappen en uitdagingen.
  • deelname aan een race, snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidswedstrijd.

Er bestaan beperkingen:

 • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 125.000 € alle taksen inbegrepen. De verzekerde bedragen worden teruggebracht tot een maximum van 25.000 alle taksen inbegrepen voor de waarborgen ‘insolventie van derden’, voorschot’, ‘strafrechtelijke borg’ en ‘repatriëring van het voertuig’.
 • In het kader van de waarborg ‘insolventie van derden’, wordt onze schadevergoeding toegekend voor zover geen enkele overheids- of privé-instelling kan worden uitgeroepen tot debiteur van deze vergoeding. Onze waarborg is niet van kracht in geval van diefstal, poging tot diefstal, afpersing of fraude, inbraak, agressie, gewelddaden, vandalisme en misbruik van vertrouwen.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be