ARCES merk van P&V Verzekeringen CV, Koningstraat 151, 1210 Brussel – www.arces.be  – info@arces.be – RPR Brussel – BTW BE
0402.236.531 – IBAN BE29 8777 9394 0464 – BIC BNAG BE BB. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0058, onder toezicht van de Nationale Bank van België,
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.
P&V Verzekeringen is lid van Assuralia, de Belgische Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen.
Op www.assuralia.be kan u de gedragsregels en Conventies raadplegen die P&V Verzekeringen in die hoedanigheid onderschreven heeft.

Wettelijke informatie: uw rechten zijn onze prioriteit

Raadpleeg hier onze algemene voorwaarden, informatie over de bescherming van uw privé-leven, de segmentatiecriteria, het klachtenmanagement, de gebruiksvoorwaarden, de MIFID-richtlijnen, de mogelijkheden voor een veilig betaalverkeer, …

 


Persoonlijke informatie


Algemene Voorwaarden


MiFID


Gebruiksvoorwaarden


Segmentatiecriteria


Klachtenbeheer


SEPA-domiciliëring


Zoomit


Klokkenluider