Wat betekent SEPA?

SEPA betekent Single European Payments Area en is bedoeld om het Europese betalingsverkeer te standaardiseren. Betalingen naar het buitenland zullen binnenkort even veilig, goedkoop en snel verlopen als betalingen binnen de landsgrenzen. De Europese domiciliëring (ook wel SEPA Direct Debit genoemd) is de laatste fase van dat proces.

Arces Merk van P&V Verzekeringen beheert de domiciliëring voortaan zelf

In het kader van de Europese domiciliëring worden de domiciliëringsmandaten beheerd door de begunstigden. U hoeft dus niet meer bij uw bank aan te kloppen om een domiciliëring te openen, te wijzigen of te schrappen. U regelt dit nu rechtstreeks met Arces.

Een domiciliëring openen, wijzigen of schrappen

Vroeger was u voor het openen, wijzigen of schrappen van een domiciliëring verplicht om dit via uw bank te regelen. In oktober 2013 stapte Arces over naar de nieuwe Europese SEPA-domiciliëring. Sindsdien kunt u uw domiciliëringen rechtstreeks met Arces afhandelen.

Wat wilt u doen?

Een nieuwe domiciliëring openen

Vul dit document in, teken het en stuur het per post of e-mail terug naar het adres dat op het document staat. Of neem contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of met Arces op het nummer 03 259 19 70.

Een bestaande domiciliëring wijzigen

Een bestaande domiciliëring moet alleen worden gewijzigd als het rekeningnummer of de rekeninghouder verandert. Er is dus geen wijziging nodig als u verhuist of als u een nieuw postadres hebt.

Om een bestaande domiciliëring te wijzigen moet u een nieuw Europees SEPA-domiciliëringsmandaat invullen. Neem contact op met uw verzekeringsbemiddelaar of met Arces op het nummer 03 259 19 70 of per e-mail naar compta@arces.be.

Een bestaande domiciliëring schrappen

Stuur een e-mail naar compta@arces.be of een brief naar Arces Merk van P&V Verzekeringen CVBA, Desguinlei 92 B, 2018 Antwerpen. Vergeet niet om het polisnummer of het referentienummer van het domiciliëringsmandaat te vermelden.

Uw aanvraag zal worden bekeken op basis van uw verzekeringscontract. Een aanpassing van uw contract kan nuttig zijn als het om een contract met verplichte domiciliëring gaat.

Vragen?

Hebt u nog vragen over de Europese domiciliëring?

Op www.sepabelgium.be vindt u meer informatie.

Neem zeker contact op met uw verzekeringsbemiddelaar voor vragen over de conversie van uw Arces-domiciliëringen.