Casus van rechtsbijstandverzekering

De familie Peeters heeft een RB Privé-leven voor een jaarlijkse kostprijs van 41 euro. De zoon van de familie Peeters wordt door een vriend geduwd...
Mevrouw Borremans heeft in een aantal gebouwen die zij bezit, werken laten uitvoeren: verwarmingsketels installeren en zonnepanelen leggen. Ze heeft een verzekering RB All In...
David Jansens heeft een rechtsbijstandsverzekering All In Plus. Hij betaalt jaarlijks een premie van 350 euro. Zijn werkgever verbreekt zijn arbeidscontract en kent hem zes maanden...
Meneer Maes is eigenaar van een tiental appartementen. Hij beheert dit patrimonium als een goed huisvader. Bij zijn makelaar heeft hij een rechtsbijstandsverzekering All In...
Meneer en mevrouw Smets wonen in een landelijke gemeente, te midden van de velden. Hun tuin is hun grootste trots, elk vrij moment besteden ze...
Zoals elke zaterdag voormiddag, gaat onze verzekerde, mevrouw Anna Hendrickx, ook op zaterdag 12 september 2015 boodschappen doen. De rijweg aan haar gebruikelijk warenhuis wordt...
Copyright 2016 ARCES | All Rights Reserved