Casus van rechtsbijstandverzekering

Geval RB Privé-leven – Geschillen inzake burgerlijke aansprakelijkheid

De familie Peeters heeft een RB Privé-leven voor een jaarlijkse kostprijs van 41 euro. De zoon van de familie Peeters wordt door een vriend geduwd en valt met kleren en al én met zijn iPhone in zijn zakken in het zwembad. Deze laatste werkt nu niet meer. De herstellingskosten lopen op tot 369 euro. Arces [...]

Geval RB Safety All In Life Plus – Geschillen inzake verbintenissen uit overeenkomst

Mevrouw Borremans heeft in een aantal gebouwen die zij bezit, werken laten uitvoeren: verwarmingsketels installeren en zonnepanelen leggen. Ze heeft een verzekering RB Safety All In Life Plus, waarvoor de jaarlijkse premie 350 euro bedraagt. De meeste werken zijn naar behoren uitgevoerd, maar voor sommige zijn er echter wel problemen. Daarom beslist mevrouw Borremans om [...]

Geval RB Safety All In Life Plus – Sociaal recht

David Jansens heeft een rechtsbijstandsverzekering Safety All In Life Plus. Hij betaalt jaarlijks een premie van 350 euro. Zijn werkgever verbreekt zijn arbeidscontract en kent hem zes maanden verbrekingsvergoeding toe. Meneer Jansens betwist evenwel die zes maanden verbrekingsvergoeding. Na ontvangst en analyse van de aangifte beslist Arces om ermee akkoord te gaan dat de klant [...]

Geval RB SAfety All In Life Plus – Fiscaal recht

Meneer Maes is eigenaar van een tiental appartementen. Hij beheert dit patrimonium als een goed huisvader. Bij zijn makelaar heeft hij een rechtsbijstandsverzekering Safety All In Life Plus afgesloten. Voor die bescherming betaalt hij een jaarlijkse premie van 350 euro. Hij krijgt van de FOD Financiën een brief waaruit blijkt dat hij wordt gezien als [...]

Geval – RB Privé-Leven

Meneer en mevrouw Smets wonen in een landelijke gemeente, te midden van de velden. Hun tuin is hun grootste trots, elk vrij moment besteden ze hierin, en niet zonder resultaat: tijdens de zomermaanden komen er van heinde en verre bezoekers om hun prachtige tuin te bewonderen. In mei 2015 slaat het noodlot echter toe: de koeien [...]

Geval – RB Auto – Geschil met Omniumverzekeraar

Zoals elke zaterdag voormiddag, gaat onze verzekerde, mevrouw Anna Hendrickx, ook op zaterdag 12 september 2015 boodschappen doen. De rijweg aan haar gebruikelijk warenhuis wordt heraangelegd en bij het achterwaarts verlaten van haar parkeerplaats merkt onze verzekerde helaas te laat het uitstekende riooldeksel op de rijbaan op. Dit raakt de onderkant van haar wagen. Mevrouw Hendrickx [...]

Copyright 2016 ARCES | All Rights Reserved