De Rechtsbijstand Privéleven Artikel 1 kan u helpen bij de volgende schadegevallen:

 • U wordt tijdens het joggen aangereden door een fietser. U valt en hebt een open wonde, die u in een ziekenhuis laat verzorgen.
 • Tijdens uw vakantie wordt u door een auto aangereden en u wordt geopereerd, maar de operatie verloopt niet zoals het hoort.
 • Uw dochter zit op kot en wordt vervolgd voor burengerucht. Als u een geschil hebt met uw verzekeraar Rechtsbijstand Gezin, verdedigt Arces uw belangen.

De polis Privéleven Artikel 1 van Arces garandeert dat u de nodige rechtsbijstand krijgt voor schadegevallen in verband met uw privéleven. Om uw schade vergoed te krijgen of om bijstand te krijgen in het kader van een gerechtelijke procedure, zal Arces door middel van haar Rechtsbijstand Privéleven Artikel 1 alles in het werk stellen om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Rechtsbijstand Gemengd

Met de Rechtsbijstand Gemengd kunt u in één enkel contract en volgens de formule die u het best past, uw verzekering Rechtsbijstand Privéleven Artikel 1 combineren met de andere rechtsbijstandsverzekeringen Artikel 1: de Rechtsbijstand Na Brand en/of de Rechtsbijstand Privéleven. Zo krijgt u het beste Pack Rechtsbijstand Arces Artikel 1 voor een aantrekkelijke prijs! 

Als u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd wil afsluiten, raadpleeg dan de IPID-fiches van de producten die u met uw verzekering Rechtsbijstand Privéleven Artikel 1 wil combineren.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB privéleven – artikel 1 zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

 • voor de vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou worden;
 • in geval van schade i.v.m.:
  • het gebruik van een luchtvaartuig, een motorboot van meer dan 5 DIN-PK, een zeilboot van meer dan 300 kg;
  • de jacht;
  • het gebruik van een motorvoertuig waarvoor een verplichte BA verzekering moet worden afgesloten;
  • de betwisting van kosten en honoraria van personen die in het kader van deze verzekering uw belangen behartigen.

Er bestaan beperkingen:

 • onze tussenkomst voor uw burgerrechtelijke verdediging geldt enkel als aanvulling op de burgerrechtelijke verdediging van uw verzekeraar BA;
 • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 125.000 €, ongeacht het aantal betrokken verzekerden. Dit bedrag wordt teruggebracht tot 25.000 € voor de waarborgen “insolventie van derden”, “strafrechtelijke borgstelling” en “contractuele geschillen met uw verzekeraar BA-privéleven of gezin”.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be