Behalve voor de waarborgen voorzien door de Rechtsbijstand Privéleven Artikel 1 kan de Rechtsbijstand Safety Daily Life u helpen bij de volgende schadegevallen:

 • Uw dakwerker heeft u zijn factuur gestuurd en u stelt vast dat hij meer vraagt dan het in de offerte vermelde bedrag.
 • De controledienst van de belastingen vraagt uitleg over de inbreng van kosten voor het gebruik van uw bedrijfsvoertuig voor privédoeleinden.*
 • U hebt een geschil met uw broer in verband met het gebouw dat u na het overlijden van uw ouders hebt geërfd, en u wil uit de onverdeeldheid geraken.*

* Verworven waarborgen bij onderschrijving van het Comfort Pack. Om uw schade vergoed te krijgen of om bijstand te krijgen in het kader van een gerechtelijke procedure, zal Arces door middel van zijn Rechtsbijstand Safety Daily Life alles in het werk stellen om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Rechtsbijstand Gemengd

Met de Rechtsbijstand Gemengd kunt u in één enkel contract uw verzekering Rechtsbijstand Safety Daily Life combineren met de rechtsbijstandsverzekering Auto Artikel 1, en dat voor een aantrekkelijke prijs! 

Als u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd wilt afsluiten, raadpleeg dan ook de IPID-fiche van het product dat u met uw verzekering Rechtsbijstand Safety Daily Life wilt combineren.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB Safety Daily Life zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

 • kosten en erelonen m.b.t. opdrachten die gegeven werden voor de aangifte van het schadegeval of zonder overleg met ons, tenzij blijkt dat zij dringend noodzakelijk waren;
 • boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie en de bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe u zou veroordeeld worden, m.i.v. de bijdragen tot de speciaal bij wet opgerichte fondsen;
 • Geschillen tussen (ex)-echtgenoten inzake het onderhoud, de opvoeding, het recht op het hoofdzakelijke en het secundair verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen, op onderhoudsbijdragen en op de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel.

Er bestaan beperkingen:

 • Schadegevallen i.v.m. :
  • Het gebruik van een luchtvaartuig, een motorboot van meer dan 10 DIN-PK, een zeilboot van meer dan 300 kg;
  • Het gebruik van een motorvoertuig waarvoor een verplichte BA verzekering moet worden afgesloten;
  • Uw opzettelijke feiten of zware fouten die in de verzekeringsovereenkomst expliciet en limitatief zijn beschreven

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be