De rechtsbijstand Safety Business zorgt met de formules First en All In voor de  juridische bescherming van uw beroepsactiviteiten. Ze verdedigt u bij gerechtelijke procedures en helpt u de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt.

Enkele voorbeelden waarin de Rechtsbijstand Safety Business u kan helpen:

 • Uw uithangbord raakt beschadigd door een bus die daarna gewoon doorrijdt.
 • U krijgt te maken met waterschade in uw winkel en raakt het met uw brandverzekeraar niet eens over de voorgestelde schadeloosstelling.
 • U hebt een werknemer ontslagen. Hij start een gerechtelijke procedure tegen u en betwist de reden voor zijn ontslag.
 • U ontwikkelt websites en ondervindt grote moeilijkheden met uw internetverbinding. Uw provider reageert niet.

Met de Rechtsbijstand Safety Business zet Arces alle middelen in om uw belangen optimaal te verdedigen.

Rechtsbijstand Gemengd

Met de Rechtsbijstand Gemengd kunt u in één enkel contract uw verzekering Rechtsbijstand Gemengd Safety Business combineren met de rechtsbijstandsverzekering Auto Artikel 1.

Als u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd wilt afsluiten, raadpleeg dan ook de IPID-fiche van het product dat u met uw verzekering Rechtsbijstand Safety Business wilt combineren.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB Safety Business zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

 • uw verdediging wegens misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden;
 • uw burgerlijke buitencontractuele verdediging indien u geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en er geen belangenconflict bestaat met die verzekeraar;
 • de invordering van honoraria of schuldvorderingen (tenzij die uitbreiding opgenomen is in de bijzondere voorwaarden);
 • collectieve acties, faillissementsprocedures, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.

Er bestaan beperkingen:

 • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 100.000 €, ongeacht het aantal betrokken verzekerden;
 • bij onderschrijving van de formule safety all in business bedraagt het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval:
  • 20.000 € voor contractuele geschillen (verhaal en verweer), het fiscaal recht, het administratief recht, en (voor zover deze uitbreiding werd onderschreven), voor het invorderen van schuldvorderingen,
  • 15.000 € voor het vennootschapsrecht, het arbeids- en het sociaal recht.
 • voor professionelen in de bouw zijn uitgesloten, de schadegevallen i.v.m. werken waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is en/of waarvoor een bouwvergunning nodig is.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be