De rechtsbijstand Safety Business zorgt met de formules First en All In voor juridische bescherming van uw beroepsactiviteiten. Ze verdedigt u bij gerechtelijke procedures en helpt u de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt.

Enkele voorbeelden waarin de RB Safety Business u kan helpen:

 • Uw uithangbord raakt beschadigd door een bus die daarna gewoon doorrijdt.
 • U krijgt te maken met waterschade in uw winkel en raakt het met uw brandverzekeraar niet eens over de voorgestelde schadeloosstelling.
 • U hebt een werknemer ontslagen. Hij start een gerechtelijke procedure tegen u en betwist de reden voor zijn ontslag.
 • U ontwikkelt websites en ondervindt grote moeilijkheden met uw internetverbinding. Uw provider reageert niet.

Met de RB Safety Business zet Arces alle middelen in om uw belangen optimaal te verdedigen

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB Safety Business zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

 • uw verdediging wegens misdaden of gecorrectionaliseerde misdaden;
 • uw burgerlijke buitencontractuele verdediging indien u geniet van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en er geen belangenconflict bestaat met die verzekeraar;
 • de invordering van honoraria of schuldvorderingen (tenzij die uitbreiding opgenomen is in de bijzondere voorwaarden);
 • collectieve acties, faillissementsprocedures, gerechtelijke akkoorden en bedrijfssluitingen.

Er bestaan beperkingen:

 • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 100.000 €, ongeacht het aantal betrokken verzekerden;
 • bij onderschrijving van de formule safety all in business bedraagt het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval:
  • 20.000 € voor contractuele geschillen (verhaal en verweer), het fiscaal recht, het administratief recht, en (voor zover deze uitbreiding werd onderschreven), voor het invorderen van schuldvorderingen,
  • 15.000 € voor het vennootschapsrecht, het arbeids- en het sociaal recht.
 • voor professionelen in de bouw zijn uitgesloten, de schadegevallen i.v.m. werken waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is en/of waarvoor een bouwvergunning nodig is.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be