Rechtsbijstand Prive-Leven Artikel 1 ARCES

Rechtsbijstand PRIVE-LEVEN Artikel 1

De RB PRIVE-LEVEN Artikel 1 kan u helpen bij de volgende schadegevallen:

 • U wordt tijdens het joggen aangereden door een fietser. U valt en heeft een open wonde, die u in een ziekenhuis laat verzorgen.
 • Tijdens uw vakantie wordt u door een auto aangereden en u wordt geopereerd, maar de operatie verloopt niet zoals het hoort.
 • Uw dochter zit op kot en wordt vervolgd voor burengerucht. Als u een geschil heeft met uw verzekeraar RB Gezin, verdedigt Arces uw belangen.

De polis Privé-leven Artikel 1 van ARCES garandeert dat u de nodige Rechtsbijstand krijgt voor schadegevallen in verband met uw privé-leven. Om uw schade vergoed te krijgen of om bijstand te krijgen in het kader van een gerechtelijke procedure, zal ARCES door middel van haar Rechtsbijstand Privé-leven Artikel 1 alles in het werk stellen om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB privéleven – artikel 1 zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

  • voor de vergoedingen en kosten waartoe u veroordeeld zou worden;
  • in geval van schade i.v.m.:
   • het gebruik van een luchtvaartuig, een motorboot van meer dan 5 DIN-PK, een zeilboot van meer dan 300 kg;
   • de jacht;
   • het gebruik van een motorvoertuig waarvoor een verplichte BA verzekering moet worden afgesloten;
   • de betwisting van kosten en honoraria van personen die in het kader van deze verzekering uw belangen behartigen.

Er bestaan beperkingen:

  • onze tussenkomst voor uw burgerrechtelijke verdediging geldt enkel als aanvulling op de burgerrechtelijke verdediging van uw verzekeraar BA;
  • het maximaal verzekerd bedrag per schadegeval bedraagt 125.000 €, ongeacht het aantal betrokken verzekerden. Dit bedrag wordt teruggebracht tot 25.000 € voor de waarborgen “insolventie van derden”, “strafrechtelijke borgstelling” en “contractuele geschillen met uw verzekeraar BA-privéleven of gezin”.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn:

    • e-mail: klacht@pv.be
    • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman.as www.ombudsman.as

Copyright 2016 ARCES | All Rights Reserved