• Het contract voor deze verzekering loopt 1 jaar, en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  • Om uw risicoprofiel te bepalen, passen we enkele segmentatiecriteria toe.
  • Alle dienst- en productinformatie op deze website is onderworpen aan de regels van het Belgische recht.
  • Op de rechtsbijstandsverzekering zijn een aantal uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden in verband met het verzekerde risico van toepassing. We raden u aan om de algemene voorwaarden van deze verzekering aandachtig te lezen. U vindt ze terug op deze site en ze zijn ook beschikbaar bij uw verzekeringsbemiddelaar.
  • Als klant wordt u beschermd door de MiFID-gedragsregels.
  • Als u een klacht of opmerking hebt, kunt u uw verzekeringsbemiddelaar of de dienst Klachtenmanagement contacteren.
  • Voor advies op maat of een verzekeringsaanbod kunt u terecht bij een verzekeringsbemiddelaar.
  • U kunt ook alle wettelijke informatie raadplegen.