Nuttige documenten ARCES

Informatiedocumenten over de rechtsbijstandsverzekeringen van ARCES

Download de informatiedocumenten - IPID

Het Insurance Product Information Document (of IPID) is een contractueel informatiedocument dat bestemd is voor de verzekerde.

Als u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd wilt afsluiten, consulteer dan de IPID-fiches van de producten die u wilt combineren.

Formulieren voor uw schadegeval

Download de formulieren

Deze formulieren kunnen gebruikt worden indien u verhaal wenst uit te oefenen ten opzichte van een aansprakelijke derde.
De ingevulde formulieren kan u doormailen naar schadegevallen@arces.be, graag met vermelding van uw dossiernummer (indien van toepassing).

  1. Vragenlijst gekwetstenU bent gewond ten gevolge van een schadegeval en wenst ons dit aan te geven? Vervolledig en bezorg ons deze documenten samen met uw verklaring.
  2. Attest tandschadeU heeft tandschade geleden ten gevolge van een schadegeval? Laat dit attest invullen door uw tandarts.
  3. Attest brilschadeUw bril werd beschadigd door een aansprakelijke derde? Laat dit attest invullen door uw optieker.
  4. Attest medische evolutieU heeft reeds een dossier laten openen voor uw blessures en wenst ons op de hoogte te stellen van de evolutie van uw letsels? Laat dit attest invullen door uw behandelende arts.
  5. Overzicht medische kostenGebruik dit document om uw medische kosten op te sommen ten gevolge van een schadegeval.
  6. Overzicht verplaatsingskostenGebruik dit document om uw verplaatsingen op te sommen ten gevolge van een schadegeval en gelinkt aan het beheer ervan.
  7. Attest inkomstenverlies werkgeverHeeft u inkomstenverlies geleden ten gevolgen van een schadegeval? Laat dit attest invullen door uw werkgever.
  8. Attest inkomstenverlies mutualiteitHeeft u inkomstenverlies geleden ten gevolgen van een schadegeval? Laat eveneens dit attest invullen door uw mutualiteit.
  9. Attest BTW niet-voertuigWerd uw voertuig beschadigd ten gevolge van een schadegeval? Bezorg ons dit BTW-attest terug zodat wij kunnen nagaan of u recht heeft op vergoeding van de BTW.
  10. Attest BTW voertuigHeeft u andere schade geleden (geen voertuigschade)? Bezorg ons dit BTW-attest terug zodat wij kunnen nagaan of u recht heeft op vergoeding van de BTW.
Copyright 2016 ARCES | All Rights Reserved