De familie Peeters heeft een RB Privé-leven voor een jaarlijkse kostprijs van 41 euro.

De zoon van de familie Peeters wordt door een vriend geduwd en valt met kleren en al én met zijn iPhone in zijn zakken in het zwembad. Deze laatste werkt nu niet meer.

De herstellingskosten lopen op tot 369 euro.

Arces heeft de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij in gebreke gesteld, die op basis van een onderzoek via het internet snel een kwitantie opmaakt voor een bedrag van 250 euro.

Aangezien het om 369 euro gaat en de feiten zelf niet worden betwist : in plaats van met de maatschappij van de tegenpartij een eindeloze discussie te beginnen, hebben wij er in overeenstemming met een van onze basiswaarden (“dynamietbeheer”) voor gekozen om voor het verschil, namelijk 119 euro, een voorschotskwitantie op te maken ten gunste van de verzekerde.

De verzekerde is minder dan een maand na de opening van het dossier volledig vergoed ; hij is dan ook bijzonder tevreden over het dossierbeheer door de maatschappij Arces.

Arces heeft tegen de maatschappij van de tegenpartij echter wel een vordering ingesteld. Het onderzoek dat de tegenpartij via het internet heeft uitgevoerd, is onjuist, aangezien ze een vergoeding voorstelde voor een iPhone 4G (die 5 jaar oud is), terwijl die van de bij Arces verzekerde persoon een iPhone 4S is, die hij amper zes maanden geleden heeft aangekocht. Op basis van die uitleg stelt de maatschappij van de tegenpartij een kwitantie op voor het saldo.

 


 

RB Privé-leven
Kost 41 euro
Schadevergoeding
Bedrag 369 euro
Welke zijn uitgaven van Arces ?
Kosten advocaat /
Interne beheerskosten 150 euro
Totaal  150 euro