Rechtsbijstand Safety All In Life & Plus

Iedereen wordt in zijn leven wel eens met een juridisch probleem geconfronteerd, bijvoorbeeld:

 • U bent zonet ontslagen en gaat niet akkoord met de voorgestelde ontslagvergoeding.
 • Eén van uw huurders betaalt al 3 maanden geen huurgeld meer en heeft ook nog eens uw appartement beschadigd.
 • Na het overlijden van uw ouders ontstaan er problemen met de erfenis. Bij de levering van uw nieuwe keuken merkt u dat deze niet helemaal aan uw wensen voldoet.
 • U betwist het bedrag dat de belastingdienst wenst terug te vorderen.


 

 • Het bijgebouw dat u onlangs liet optrekken, vertoont heel wat gebreken. U wilt verhaal instellen tegen de aannemer.
 • Na de afsluiting van een recht op doorgang wilt u actie ondernemen tegen de betrokken buur.
 • In het kader van uw scheiding wenst u uit onverdeeldheid te treden tegenover uw ex-partner.

Met de waarborg Rechtsbijstand Safety All In Life en Safety All In Life Plus zal Arces alles in het werk stellen om u te helpen bij het oplossen van deze problemen en u helpen uw belangen te beschermen als een gerechtelijke procedure onafwendbaar blijkt. Bovendien geeft het product Safety All In Life Plus recht op een belastingvoordeel van 124 euro.

Rechtsbijstand Gemengd

Met de Rechtsbijstand Gemengd kunt u in één enkel contract uw verzekering Rechtsbijstand Safety All In Life (Plus) combineren met de rechtsbijstandsverzekering Auto Artikel 1, en dat voor een aantrekkelijke prijs! 

Als u een verzekering Rechtsbijstand Gemengd wilt afsluiten, consulteer dan ook de IPID-fiche van het product dat u met uw verzekering Rechtsbijstand Safety All In Life (Plus) wilt combineren.

Uitsluitingen & beperkingen

Op de verzekering RB Safety All In Life Plus zijn uitsluitingen en beperkingen van toepassing.
Hier zijn enkele voorbeelden uit de informatiefiche.
U wordt niet gedekt door Arces:

 • kosten en erelonen m.b.t. opdrachten die gegeven werden voor de aangifte van het schadegeval of zonder overleg met ons, tenzij blijkt dat zij dringend noodzakelijk waren;
 • boetes, opdeciemen, transacties met het openbaar ministerie en de bedragen in hoofdsom en bijkomende bedragen waartoe u zou veroordeeld worden, m.i.v. de bijdragen tot de speciaal bij wet opgerichte fondsen;
 • geschillen tussen (ex)-echtgenoten inzake het onderhoud, de opvoeding, het recht op het hoofdzakelijke en het secundair verblijf of het recht op persoonlijk contact met de kinderen, op onderhoudsbijdragen en op de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel, behalve indien u de uitbreiding Safety All-In Life “Plus” hebt onderschreven;
 • Geschillen in verband met deze verzekering.

Er bestaan beperkingen:

 • collectieve acties die uitgaan van een groep van minstens 10 personen;
 • schadegevallen i.v.m.:
  • het gebruik van een luchtvaartuig, een motorboot van meer dan 10 DIN-PK, een zeilboot van meer dan 300 kg;
  • het gebruik van een motorvoertuig waarvoor een verplichte BA verzekering moet worden afgesloten;
  • uw opzettelijke feiten of zware fouten die in de verzekeringsovereenkomst expliciet en limitatief zijn beschreven.

Wettelijke vermeldingen

De gegevens van de dienst Klachtenmanagement van P&V zijn

 • e-mail: klacht@pv.be
 • post: Klachtenmanagement P&V, Koningsstraat 151, 1210 Brussel

U kunt de Ombudsman van de Verzekeringen contacteren via www.ombudsman-insurance.be