Keer terug
Uitstel premiebetaling professionele niet-levensverzekeringen

Kunt u uitstel krijgen voor de betaling van uw verzekeringspremies en wat zijn de voorwaarden?

Als uw zaak of vzw door de coronacrisis in ernstige financiële problemen is geraakt, dan kunt u voor al uw professionele niet-levensverzekeringen, inclusief rechtsbijstand, uitstel van premiebetaling vragen.

Dit betalingsuitstel wordt toegekend voor een periode van maximum negen maanden, en dit tot 30 juni 2021. Reeds betaalde premies worden niet teruggestort.

Voor dit uitstel rekent Arces geen dossierkosten of administratieve kosten aan. Al uw verzekeringen blijven in deze periode gewoon doorlopen en u ontvangt ook alle nodige verzekeringsattesten of -bewijzen.

Voorwaarden voor uitstel van premiebetaling

Aan dit betalingsuitstel zijn echter vier belangrijke voorwaarden verbonden waaraan u allemaal moet voldoen:

  1. Uw zaak of organisatie is permanent gevestigd in België.
  2. U kunt bewijzen dat de financiële problemen van uw zaak of organisatie zijn toe te schrijven aan de coronacrisis (afname van omzet of activiteit, activering van een tijdelijk werkloosheidsregime en/of verplichte sluiting om veiligheidsredenen).
  3. Uw zaak of organisatie had op 1 september 2020 geen achterstand met de betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen.
  4. Uw zaak of organisatie is in regel met al haar verzekeringspremies gedurende de 12 maanden voorafgaand aan 31 augustus 2020.

Betalingsuitstel wordt niet automatisch toegekend. Als u uw premiebetaling tijdelijk wenst op te schorten en u denkt dat uw zaak aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, dan moet u zelf contact opnemen met uw verzekeringstussenpersoon. Hij maakt een dossier op voor uw aanvraag en handelt dit verder voor u af.

U overweegt uw premiebetaling tijdelijk op te schorten?

Opgelet: na 30 juni 2021 zijn alle uitgestelde premies verschuldigd en hervatten ook de normale premiebetalingen. We raden u dan ook aan om een eventueel uitstel van premiebetaling goed door te praten met uw verzekeringstussenpersoon. U kunt ook bij hem terecht voor meer informatie over de exacte voorwaarden, de modaliteiten en de gevolgen van een aanvraag tot uitstel.